QUÈ FEM

  • Compartir art. La nostra voluntat és compartir una passió amb la resta de les persones.
  • Posar l’art a l’abast de tothom translladant-lo a la via pública, amb el fi de que persones que per determinades raons pròpies no gaudeixen l’art, el puguin rebre de manera directe.
  • Revaloritzar l’art considerant-lo com a part de les nostres vides i, per tant, un element essencial del nostre dia a dia.
  • Oferir als artistes l’oportunitat d’expressar-se i donar-se a conèixer a un públic més ampli i aleatori.